Varkensvlees: stap voor stap gecontroleerd

Het vleeskeurmerk IKB (Integrale Keten Beheersing)
voor Varkensvlees is voor de consument niet meer
weg te denken. Dat is een vertrouwd idee, want het Vleeskeurmerk IKB voor Varkensvlees staat voor
extra gecontroleerde kwaliteit varkensvlees.

IKB ontwikkeling voor varkensvlees


1992
IKB voor varkensvlees doet zijn intrede in Nederland. Varkenshouders, varkensvleesproductiebedrijven en diervoederleveranciers gaan samenwerken
volgens de strenge IKB-regels. De eerste 7 ketens zijn erkend.
1993
Bedrijfsbegeleiding door dierenartsen, mits voldoen aan
de IKB erkenningsregeling en de GVP-code (Goede Veterinaire Praktijk uitoefening).
1995
Varkensvleesproductiebedrijven en uitsnijderijen voeren een hygiënecode en
een dierwelzijncode in die verder gaan de wettelijk verplichte eisen.
1996
De eerste winkelketens certificeren zich (o.a. Albert Heijn en Super de Boer) .
Het vleeskeurmerk wordt bij de consument geïntroduceerd.
2000
Invoering van een pakket maatregelen ter verbetering van het dierwelzijn en
hygiëne bij transport, handel en vleesproductiebedrijven.
2001
Diervoeders moeten aan nog hogere eisen voldoen om veiligheid van
het vlees te garanderen.
2003
Letters PVE verdwijnen uit IKB-logo. Extra maatregelen op het erf bij de
gezondheidszorg van dieren, strakkere afspraken tussen boer en dierenarts,
hogere eisen aan de dierenarts, striktere controles bij de opslag en verwerking van
voeder, preventief onderzoek naar mogelijk gebruik van niet toegestane stoffen
(zoals hormonen), intensivering van het toezicht op de naleving van de
wettelijke voorschriften.

De controles die het IKB uitvoeren bestaan uit drie fases:

Fase 1.

Boerderijen, slachterijen, transporteurs, voederfabrikanten, dierenartsen,
slagerijen en supermarkten houden een logboek bij over de door hen
verrichte werkzaamheden.

Fase 2.
De bedrijven worden vervolgens gecontroleerd door het CBD
(Controle Bureau voor Dieren) en andere onafhankelijke controle-instellingen.

Fase 3.
Tenslotte voert o.a. TNO een allesoverkoepelende ketencontrole uit.
Alleen als in de hele keten aan alle voorwaarden is voldaan,
krijgt het varkensvlees het erkend Vleeskeurmerk IKB .

Varkensvlees past in een verantwoord eetpatroon

Welke vitamines vindt men in vlees?
B12: noodzakelijk voor het vormen van rode bloedcellen,
voor het functioneren van het zenuwstelsel,
voor de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen.
IJzer: belangrijk voor de groei en het opbouwen van
weerstand tegen infecties.
Zink: nodig voor een goede lichaamsgroei,
voor genezing, voor het berbeteren van de opname van
eiwitten en koolhydraten.